Dins la tercera setmana de Pasqua se celebraren dues festes marianes de gran repercussió en el Convent de Caputxins de Palma, amb sengles altars dedicats dins la seva església. Així el dijous 27 d’abril els framenors d’aquella fraternitat honoraren la patrona de la seva província religiosa de Catalunya i Balears, la Mare de Déu de Montserrat. A la celebració s’hi afegí un bon nombre de membres de la colònia catalana establida a Mallorca. Tots, després de la missa, s’acostaren a la capella de la Moreneta per adreçar-s’hi amb la pregària i el popular cant del Virolai que escriví el terciari franciscà mossèn Cinto Verdaguer, l’any 1880, amb motiu del mil·lenari del santuari montserratí.

Ja la vigília del Diumenge del Bon Pastor, aprofitant l’escaiença que la família franciscana caputxina solemnitza la Divina Pastora, també s’hi celebrà una missa que acabà amb l’acostumada visita a la capella presidida per aquesta advocació franciscana. Com ja és habitual, ressonaren dins aquella església els “Goigs en lloança de la Divina Pastora de les Ànimes que veneren els Framenors Caputxins i els germans del Terç Orde en el seu convent de Ciutat de Mallorca”, escrits pel mallorquí mossèn Joan Roig i musicats pel P. Francesc Batle, TOR. La celebració acabà amb un plegamans a la imatge de la Mare del Bon Pastor, en el qual prengué part la nombrosa concurrència a la festa.

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes