Al llarg de tota la setmana que corre entre el 24 i el 30 de juliol, s’han anat desplegant els actes que omplien el programa de les Festes parroquials de Santa Catalina Thomàs i que havia estat repartit el cap de setmana anterior a totes les misses. El dilluns 24, a la plaça de Santa Pagesa, la Banda de Música s’Almudaina va fer un bell concert amb peces molt ben escollides per a l’ocasió. Les notes alegres de “Sor Thomasseta” tancaren el repertori amb profusió d’aplaudiments.

Els tres dies següents, cada horabaixa, hi hagué animació infantil amb jocs i tallers que entretingueren i encisaren els més petits. La “Fraternitat de Santa Catalina Thomàs“, els Escoltes de l’Agrupament Reina Constança i el grup de Càritas es feren càrrec respectivament d’organitzar cada un dels tres dies. També cada capvespre hi hagué futbolet a la Pista poliesportiva.

El dijous, 27 de juliol, durant la revetla de la festa de Santa Catalina Thomàs, hi va haver una ballada popular a la Plaça i al carrer Blanquerna, a càrrec de l’Agrupació “Sa Sínia”.

Tota una programació ben vitenca d’un bon seguit d’actes per preparar el dia de la Festa de la Santa més mallorquina i de la mallorquina més Santa.

Campanyes