El passat dia 15 d’agost festivitat de l’assumpció de Maria, a l’Església del Monestir de la Real, i en el marc de les festes de Sant Bernat, es va dur a terme l’ofici solemne en honor de Santa Maria de la Font de Déu, patrona de la comunitat del regants de la Síquia d’en Baster. També es va exposar, com es fa des de l’any 2012, el llit de la Mare de Déu Assumpta que hi ha a la parròquia. Es tracta d’una imatge que representa a la mare de Déu adormida. Està realitzada amb la tècnica tradicional de la iconografia bizantina, és a dir, sobre taula estucada i pintada amb tremp d’ou i amb l’aurèola i els detalls daurats amb pa d’or.

Campanyes