Dimarts dia 22 de febrer el Seminari de Mallorca celebrà la festa del seu titular, la Càtedra de St. Pere. La celebració tingué lloc a la capella del Seminari Nou, antiga seu del Seminari Major i actual seu del Seminari Menor, i fou presidida pel sr. bisbe, D. Sebastià. Hi concelebraren més d’una vintena de preveres i diaques, juntament amb el poble fidel que omplí la nau. Durant la celebració eucarística s’instituïren de lector i acòlit, així com s’admitiren a les ordes a distints seminaristes que s’acosten a la seva ordenació diaconal i presbiteral.

El Sr. Bisbe, a la seva homilia, recordà que aquests ministeris han de ser l’ocasió per a aprofundir cada dia més en la lectura i prregària de la Sagrada Escriptura, així com una identificació més profunda amb el sacrifici de Crist a la creu, memorial del qual n’és el sagrament de l’altar. Els rectors de les parròquies de pastoral juntament amb les seves comunitats parroquials volgueren acompanyar els cinc seminaristes instituïts i admesos.

La festa de la Càtedra de St. Pere te el seu origen en la tradició romana de recordar el Pater familias difunt amb un seient buit en el banquet de final d’any. La comunitat cristiana de Roma recordava d’aquesta manera el seu cap, l’apòstol Pere. Ja al s. IV aquesta festa havia incorporat un significat més ample: la recordança de Pere com a cap de l’Església i el seu encàrrec per part de Crist de presidir en la caritat.

Campanyes