Nova edició del curs de manteniment d’embarcacions que Càritas Mallorca impulsa a través del Servei de Formació de l’entitat, amb el suport d’Incorpora, i la col·laboració d’empreses com STP( Servicios Técnicos Portuarios) que ha cedit l’espai per a la formació pràctica i també una embarcació de vela llatina, i empreses locals ja molt establertes al sector de la nàutica com són Pinmar , que ha facilitat material per a la formació pràctica i l’empresa SNIP que ha participat amb el professorat durant tot el curs.
La formació de 260h en total inclou mòduls teòrics i pràctics, on els 12 alumnes coneixen de primera mà quines són les tasques habituals en el sector del manteniment nàutic i com desenvolupar-les. Aquestes hores es distribueixen en 100 hores de mòduls transversals on es treballen competències laborals, digitals, igualtat, medi ambient i 26 h corresponen a PRL homologades a l’ àmbit nàutic, així com treballs en alçada. Després s’han realitzat formacions específiques de manteniment i reparació d’embarcacions amb 80h( fase actual) que es perllongarà fins a finals d’agost) i per últim, 80h també de pràctiques en empreses.
Creant noves oportunitats per a les persones
El sector del manteniment d’embarcacions és un àmbit on hi ha una demanda de feina importanti és a més un sector que dona feina una gran part de l’any, tant a l’estiu com a l’hivern . Un tant per cent elevat de les persones que han participat en anteriors edicions del curs de Càritas han aconseguit feina dins aquest àmbit.Els alumnes participants en aquesta edició, onze homes i una dona, mostren molt interès i ganes d’aprendre totes les tècniques que es fan servir per a la posada a punt d’embarcacions, i reconeixen que les classes estan sent molt intenses però molt profitoses. Les persones participants asseguren que estan desitjant poder posar en pràctica els coneixements adquirits dins d’un escenari de treball real.Ara, a falta de realitzar les pràctiques no laborals en empreses, estan a la fase de posada a punt d’una embarcació, en aquest cas una embarcació de vela llatina, un clàssic de la vela al mediterrani.
El curs de manteniment d’embarcacions és una de les formacions oferides per Càritas dins el Servei de Formació on es duen a terme formacions bàsiques o més especialitzades en funció del perfil de la persona. A més a més, Càritas ofereix accions de intermediació amb empreses que cerquen perfils laborals. L’objectiu es formar i incrementar les capacitats i potencialitats de les persones que s’apropen a Càritas Mallorca per cercar oportunitats laborals. L’any passat més de 2.400 persones varen passar pel programa d’economia solidària de Càritas Mallorca.

Campanyes