El Bisbat de Mallorca informa que el proper dilluns, dia 2 de maig, a les 20 hores, tindrà lloc a la Seu el funeral pel P. Josep Massot i Muntaner, monjo de Montserrat.

Natural de Mallorca, reconegut monjo i historiador de l’ordre de Sant Benet, membre de la comunitat de l’Abadia de Montserrat, va morir en la pau de Crist Ressuscitat, a l’edat de 80 anys, dia 24 d’abril de 2022.

El Sr. Bisbe, els Preveres, els Diaques, la comunitat benedictina de Montserrat i la família Massot-Muntaner, ho fan saber als feels de l’Església perquè en la pregària l’encomanin a la misericòrdia del Senyor i pugui gaudir del repòs etern.

Campanyes