El passat dissabte 25 de març tingué lloc el I Mercadet de llibres de la Societat Arqueològica Lul·liana, organitzat conjuntament amb el Bisbat de Mallorca. Amb la voluntat d’arribar a la ciutadania i difondre el coneixement que es custodia a l’entitat, s’organitzà aquest mercadet on es pogueren trobar tot tipus de publicacions; des del segle XIX fins a l’actualitat; exemplars inassequibles i insòlits, documents i material generat per la mateixa Societat Arqueològica Lul·liana, tals com postals o pòsters, entre d’altres.

L’afluència de públic fou un èxit, i foren nombroses les persones que s’acostaren al Seminari Major a la recerca de publicacions o altre material, i amb la intenció de gaudir -per un dia- d’aquest emplaçament històric. Els fons recaptats seran destinats a projectes de conservació de béns mobles que es troben sota la custòdia de la Societat Arqueològica Lul·liana, així com al manteniment de la mateixa institució.

Aquest acte donà inici a la pròspera col·laboració, recentment estrenada, entre la Societat Arqueològica Lul·liana i el Bisbat de Mallorca, gairebé compartint camí des dels inicis de l’associació però separats per conseqüents esdeveniments més aviat desventurosos. Aquesta aliança permet una tornada als inicis de la Societat des d’una doble vessant: la cooperació en la conservació del patrimoni cultural de l’illa de Mallorca i el retorn a les dependències de l’antic Col·legi Lul·lià de Nostra Senyora de la Sapiència (actual seu del Seminari Major), per a la realització del I Mercadet de Llibres de la Societat Arqueològica Lul·liana.

Campanyes