El dissabte dia 4 de novembre, cinquanta-tres nins de la parròquia de Sencelles i un equip de vuit formadors iniciaren el nou curs de catequesi. Després d’un encontre en què participaren també els pares, es va engegar una dinàmica per conèixer-se una mica millor i establir el rol de les trobades setmanals: crear una gran xarxa d’amistat i posar-hi Jesús en el centre.

Així i de manera simbòlica els nins i nines de la catequesi parroquial feren una xarxa amb fils de diferents colors que anaven entrellaçant amb la sintonia i la col·laboració d’uns i dels altres. Després, en el moment de l’ofertori de la missa que celebraren tots plegats, es feu el gest de vestir l’altar amb aquest gran teixit a mode de tovalles. Llavors, hi col·locaren els ciris amb el desig de ser llum entre les generacions més joves de Sencelles, les flors amb la il·lusió de saber transmetre l’alegria de Jesús, i el pa i el vi, que un cop consagrats es converteixen en aquest AMIC que volem tenir.

Durant el curs es treballà amb la cançó Missatger (Hem sentit una paraula), original de Xavier Morlans, la qual es proposa com una mena d’himne de la catequesi parroquial de Sencelles. La lletra ens parla d’aquella “xarxa de veus i de mans” que volem construir, “per ser pregoners d’un Déu que ens estima, que s’ha fet proper i que ha vingut per dar-nos vida”. Al final de la celebració, als familiars dels nins i a tota la comunitat, se’ls regalà un full amb la cançó per tal que tothom se la faci seva i durant aquests mesos també acompanyin els infants en el mateix propòsit.

Campanyes