El passat dia 23 de setembre es va donar inici al curs de trobades de formació dels diaques permanents de Mallorca. Aquesta primera trobada es va desenvolupar a Lluc per posar el curs i les trobades d’aquest curs 23-24 en mans de la Mare. La trobada va estar dirigida pel bisbe Mons. Sebastià Taltavull, qui va voler compartir amb ells una breu formació sobre el diaconat i va explicar els reptes que afronta la Diòcesi. La trobada va acabar amb una eucaristia on també es varen celebrar els anys d’ordenació sacerdotal del senyor bisbe.

El dia 4 d’octubre els diaques es van ajuntar a la Porciúncula per celebrar la seva jornada diaconal amb motiu del seu patró, sant Francesc d’Assís, juntament amb la cloenda de l’any dedicat a la Creació i al fundador dels Franciscans. La jornada va consistir en una eucaristia presidida pel senyor bisbe de Mallorca i un concert de les corals Cor de dones de la UIB i Spiritual Mallorca Coral a l’Octava.

El responsable de l’àrea del Diaconat a Mallorca, Mn. Joan Carles Thomàs, ha estat designat membre del grup de treball que ajuda la comissió nacional del diaconat. Aquest grup ajuda els bisbes de la comissió a preparar les trobades nacionals, a explicar la situació del diaconat a cada diòcesi i a proposar accions per dur a terme dins el seu àmbit.

 

Campanyes