El passat 26 de desembre a la parròquia de Sant Bartomeu de Montuïri, durant la missa dominical, va començar el seu ministeri Lluís Servera Sitjar com a nou diaca permanent. La celebració va ser presidida pel rector, Mn Antoni Riutort, i va comptar amb la presència del vicari, Oliver Lotele, a més dels diaques Joan Carles Thomàs, Simó Tortella i Gabriel Torrandell.

Campanyes