Informat el Consell Parroquial, s’ha decidit que, aprofitant les terrasses de l’església, es podia instal·lar una bateria de plaques solars per abastir de corrent elèctric els locals parroquials i la mateixa església, seguint les recomanacions del Papa Francesc d’aprofitar els recursos naturals en benefici de tots.

Aquesta inversió que s’ha pogut fer amb els donatius dels feligresos i sense rebre cap subvenció, i suposarà un important estalvi per la comunitat parroquial.

Campanyes