A mig camí del sexenni 2020-2026, els missioners tenen una setmana i mitja de revisió, i, més decididament, de projecció missionera. El dia de Sant Pere, a Son Bono acudiren 17 religiosos, elegits a les delegacions de Mallorca, península Ibèrica, Carib (R. Dominicana i Puerto Rico), Argentina, Rwanda i Camerun, amb el Consell General. Sis són ruandesos, dos dominicans, un argentí, dos de la Península, tres camerunesos, dos mallorquins i un nigerià.

Començant per revisar la qualitat humana i espiritual de les persones, els reptes de la missió en el món secularitzat, ben estimat per Déu que té cor, fins els dels països on la religiositat és vigorosa i creativa, han entrat en la tasca diària.

Hom ha volgut encoratjar per alçar la qualitat acadèmica i humana dels col·legis, així com l’obra social que ofereix la congregació amb la Procura de Missió i la Fundació Concòrdia Solidària.

Aquesta assemblea té l’oportunitat de revisar els projectes formatius dels joves missioners que sorgeixen en el Carib, a Camerun i a Rwanda, on les cases de formació s’han creat en aquests darrers anys, i demanen una atenció peculiar, com a missioners destinats al nostre ample món.

Josep Amengual i Batle, MSSCC

Campanyes