«Amb tu per la vida, sempre» ha estat el lema amb què s’ha celebrat enguany la Jornada per la Vida. Va ser el dissabte 25 de març, solemnitat de l’Anunciació del Senyor, i el Secretariat de Pastoral de Família i Vida organitzà una Missa a la Basílica de Sant Miquel de Palma que fou presidida pel bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull.

El Bisbe, durant l’homilia, es referí a l’evangeli d’aqueix diumenge, el passatge de sant Joan en què Jesús ressuscita Llàtzer que duu ja quatre dies mort. Mons. Taltavull es referí al dolor que es pateix per la mort d’una persona estimada (en referència a les germanes de Llàtzer, Maria i Marta): “Quan en una família hi ha un difunt, la manera de reaccionar depèn molt de la fe que ens obre a la vida per sempre, de la convicció que és el final d’una etapa, però també és l’inici, el pas cap a una vida definitiva”, i recordà que “el nostre destí és viure per sempre”. Que “hem de ser capaços d’obrir els ulls a la fe, a l’esperança i a la caritat, ja que des de Jesús i l’evangeli tenim notícia que estam fets per a la vida, fets per a ressuscitar i que aquest és el nostre destí. L’Esperit és la nostra vida. Els qui creim en Crist ressuscitat sabem que Ell és la font de totes les raons que tenim per a creure que la vida és més forta que la mort i que en la feblesa trobam la nostra força.”

La Resurrecció de Llàtzer, digué el Bisbe, “és un signe que el Déu de la Vida és el que triomfa i que la Vida triomfa per damunt de tot”. Jesús diu: «Jo som la resurrecció. El qui creu en mi, encara que mori, viurà; i tothom qui viu i creu en mi, no morirà mai més». També es referí a la importància de la “transmissió, en el si de les famílies, de la fe, de l’amor, de l’esperança, dels valors evangèlics” i denuncià que en els moments actuals es necessiten “lleis que defensin les famílies, no lleis que les desfacin”. I recordà les paraules de Joan Pau II: “La Família és manifestació i realització de l’Església, imatge viva de representació històrica del misteri de l’Església, símbol, testimoni i participació de la maternitat de l’Església”.

També en aquest dia, els bisbes de la Subcomissió Episcopal per a la Família i Defensa de la Vida convidaren a “acompanyar la vida humana, la vida de cada persona, en totes les fases de la seva existència, de la concepció fins a la mort natural, augmentant les cures quan la vida és més vulnerable”, això és, “a l’inici de la vida, en el cas dels refugiats i immigrants, en la malaltia mental, en la vellesa i al final de la vida”.

I continuen: “Conscients de la magnitud del desafiament, sense pessimisme i amb la confiança de saber-nos part d’un pla d’amor de Déu, convidam, en primer lloc, a promoure l’oració per la defensa de la vida humana; en segon lloc, el testimoni personal, amb paraules i obres; en tercer lloc, el compromís públic acompanyat del compromís amb les persones directament afectades: hem de conjugar l’acció institucional contra lleis injustes amb l’acollida de cada persona i l’afirmació de la seva dignitat, qualsevol que sigui la seva condició o situació”.

Campanyes