El columbari de la Seu, instal·lat a la Cripta del presbiteri, consta de 155 unitats, on les restes mortals dels difunts, incinerades, puguin reposar en lloc sagrat. La Catedral de Mallorca, església principal de la Diòcesi mallorquina amb gairebé 800 anys d’història, té com a objectiu obrir les portes de la cripta i oferir a la comunitat cristiana l’oportunitat de romandre a la Seu.

Aquests columbaris, sens dubte, tenen una ubicació molt singular i privilegiada, ja que es troben al cor del temple, sota el presbiteri, entre la Capella de la Trinitat, on s’ubiquen els sepulcres de Jaume II i Jaume III i l’altar major.

La cripta està composta per 155 columbaris, distribuïts en tres mòduls. Els laterals allotgen 55 unitats cadascun i el mòdul central 45. La mida és de 30x30x30 i tenen espai per a diverses urnes. Fent ús dels columbaris amb subdivisions, la capacitat màxima és de 4 urnes. La concessió que ofereix la catedral és de 25 anys prorrogables. Si es contracta abans de morir, els 25 anys serien a partir del moment que es diposita la primera urna. També hi ha la possibilitat d’arrendar post mortem per als familiars del difunt. Acabada la concessió, s’oferirà prorrogar el contracte o recuperar-ne les restes.

Amb aquesta iniciativa, la Catedral de Mallorca pretén facilitar un lloc de recolliment i de pregària, on les famílies i els feligresos podran visitar i pregar pels seus difunts, mantenint també els vincles espirituals i emocionals. Tota persona que estigui interessada a conèixer informació pot adreçar-se a les oficines de la Catedral

Campanyes