El 27 d’agost, diumenge més proper a la festivitat de Sant Agustí, bisbe i Doctor de l’Església, se celebrà a la parròquia homònima de Ciutat, una solemne Eucaristia en commemoració del seu patronatge. La celebrà el seu rector, el P. Francesc Gallo Arteaga, Missioner Ident, institució de la qual el seu Fundador, Fernando Rielo (Madrid, 28/08/1923 – Nova York, 06/12/2004) hauria complert durant la mateixa diada, son centenari natalici.

La celebració, malgrat la tempesta esdevinguda, no deixà de reunir els fidels assidus i d’altres que s’adjuntaren per l’efemèride. Durant aquesta, la coral parroquial ajudà a sostenir el cant litúrgic i ballaren l’oferta els membres de l’Escola de Ball l’Assumpció de Son Espanyolet.

Conclòs l’acte litúrgic, els fidels s’adreçaren als salons parroquials on assistiren a la presentació del llibre “La parroquia de Sant Agustí 1909-2022” a càrrec del seu autor, el col·laborador Francesc A. Mestre Cárceles; es projectà un bell documental sobre el centenari de F. Rielo i gaudiren d’un suculent àpat.

Campanyes