El passat 28 de juliol, festa de Santa Catalina Thomàs, a les 20 h., amb una solemne celebració eucarística, va culminar tota una setmana de Festes populars en honor de la Santa mallorquina. Presidí l’Eucaristia el Bisbe de Mallorca Mons. Sebastià Taltavull acompanyat per Mons. Francisco César García Magán, Bisbe auxiliar de Toledo i secretari de la Conferència Episcopal Espanyola. Concelebraren el rector, altres preveres que ajuden a la Parròquia i alguns capellans de Parròquies veïnades.

El Cor parroquial d’adults animà els càntics de tota l’assemblea. La nina Martina Torrens Juncosa va representar “La Beateta” i fou acompanyada per alguns pagesets i pagesetes.

Els “Xeremiers de Sa Cabana” escamparen les notes vives de “Sor Thomasseta“, i a l’ofertori interpretaren l’oferta que ballaren els dansadors.

En aquesta missa, a més, es va retre un petit homenatge als majors de la Barriada i de la Parròquia, unes setanta persones, que després de la benedicció, mentre es venerava la relíquia, foren saludats personalment pel Bisbe Sebastià, i se’ls va fer entrega d’un llibre, publicat en motiu del cinquantenari de la Parròquia, i d’un diploma commemoratiu.

Per acabar hi va haver un refresc per a tothom a la plaça de Santa Pagesa, amb gelat i beguda fresca per rebaixar la calor. Una celebració ben viscuda, solemne i entranyable.

Campanyes