El passat dissabte 7 d’octubre, coincidint amb la festa de la Mare de Déu del Roser, la comunitat parroquial de Santa Catalina Thomàs de Palma, reunida entorn de la doble taula de la Paraula i de l’Eucaristia, amb la missa de l’Esperit Sant, va encetar el nou curs 2023-2024.

Amb els ornaments litúrgics de color vermell, es va implorar la força i la llum de l’Esperit de Déu per tots els grups, per totes les activitats, per totes les famílies i per totes les persones que constitueixen la Parròquia de la Santa més mallorquina i de la mallorquina més Santa. El rector, a l’homilia, va exhortar els feels a posar els mitjans necessaris per envigorir i fer créixer el tresor de la fe, en vistes a, com a vinya del Senyor, poder donar els fruits que Ell té dret a esperar de cada un i de tots.

El cor d’adults de la Parròquia animà i reforçà els càntics de tota l’assemblea eucarística, i amb el cant de la Salve Regina es va confiar la nova etapa pastoral a la poderosa intercessió de Santa Maria, Mare del Senyor i Mare de l’Església.

Campanyes