Després de tres anys d’interrupció a causa de la pandèmia, enguany la Parròquia de Santa Catalina Thomàs ha pogut tornar a fer el viacrucis que des de l’any 2003 es fa als jardins de les Germanetes dels Pobres del carrer del General Riera.

Hora foscant, a les 20’30 h, un molt nombrós grup de feels es reuní a la gran esplanada que hi ha just davant l’entrada principal de la Residència. Abans d’iniciar el recorregut, que fa la volta sencera a l’edifici, aquest any es va tenir un record i una pregària plens d’emoció pels qui habitualment solien assistir a l’acte i ja no hi eren: o bé perquè han mort, o bé perquè la malaltia o la vellesa els obliguen a acompanyar Jesús amb la Creu, confinats a ca seva.

La creu acompanyada de quatre torxes anava davant i obria el camí. A cada una de les catorze estacions, marcades amb punts de llum, cinc persones d’un grup parroquial diferent n’agafaven el relleu. El rector, Mn. Ramon Lladó, anunciava els catorze passos i entonava els càntics de tota l’assemblea itinerant, i el senyor Xavier Bonet, director de Cope Mallorca, posava veu a les distintes meditacions.

L’acte va concloure, com solia ser sempre, dins la capella de la casa cantant el credo d’en Romeu i rebent la benedicció, després que el rector agraís  a la comunitat de Germanetes i als residents la seva acollida sempre amable.

Campanyes