Es tracta d’un fons documental que abraça des del segle XIV fins a l’actualitat i que reflecteix en profunditat la història d’una de les confraries més vinculades amb la Catedral. Els conjunts documentals es conserven i custodien a l’Arxiu Capitular de Mallorca i seran accessibles, de moment una part de la documentació, a les persones que el vulguin consultar.

La Confraria de Sant Pere i Sant Bernat es constituí en el segle XIV a la Capella de Sant Bernat i es fundà com a associació dels preveres beneficiats de la Seu de Mallorca. Principalment, es va dedicar a gestionar les deixes i mandes pies de feligresos, que feien donacions a la Capella i a la Confraria per diversos motius. Amb el temps, però, va adquirint protagonisme i pes en el si de l’Església de Mallorca i una de les consecucions més destacables és l’erecció de l’Hospital l’any 1470 per atendre els capellans més necessitats.

A l’Arxiu de la Catedral es conserva tota la documentació històrica d’aquesta entitat, tant aquella que fa referència a la mateixa Confraria com la de l’Hospital. La documentació a la qual ara es dona accés és aquella que ja està catalogada: la relacionada amb el Govern del Consell de la Confraria i part de l’administració econòmica, mentre que la resta de documentació s’anirà posant a l’abast dels usuaris a mesura que sigui degudament tractada.

Campanyes