El passat diumenge 10 de desembre, l’Associació de Confraries de Setmana Santa de Palma feu una peregrinació i visita cultural a la basílica de Sant Francesc de Palma per guanyar la indulgència plenària amb motiu del 800è aniversari del primer betlem. I és que, fins dia 2 de febrer, totes aquelles persones que visitin les esglésies franciscanes i facin oració davant els pessebres que hi hagi, podran obtenir l’esmentada indulgència, concedida per la Santa Seu amb motiu del VIII centenari del Nadal de Greccio viscut per sant Francesc d’Assís.

La jornada s’inicià amb un acte de benvinguda per part del rector de la Basílica, fra Joan Vidal TOR, a qui l’Associació agraí la seva col·laboració i acollida. Les seves paraules se centraren en l’aniversari de Greccio i les condicions per a guanyar la indulgència plenària. Seguidament se celebrà l’Eucaristia i, en acabar aquesta, començà la visita guiada a càrrec de Juanjo Soler, qui explicà els diferents betlems conservats a la Basílica i les vinculacions del betlemisme amb el mon de les confraries i la Setmana Santa.

 

Campanyes