La diòcesi de Mallorca celebrarà aquest diumenge, 12 de novembre, la campanya del Dia de l’Església Diocesana amb pregàries i col·lectes especials per al sosteniment econòmic de la labor evangelitzadora i assistencial de l’Església.

L’any passat, l’Església a Mallorca atengué 96.311 persones en un total de 112 centres; 2.053 persones en centres d’ajuda a drogodependents; 6.699 immigrants i refugiats; 3.168 persones a centres per promoure la feina; en 51 centres per a mitigar la pobresa foren ateses 8.028 persones, d’altres 353 a cases per a ancians, malalts crònics i persones amb discapacitat i a centres per a la promoció de la dona i víctimes de la violència foren ajudades 1.326 persones. En tota aquesta labor col·laboraren 830 voluntaris de Càritas i 22 de Mans Unides.

El 2022, un total de 9.365 persones en situació de vulnerabilitat i en risc d’exclusió, foren les beneficiàries de les ajudes de Càritas. Parlam de 35 centres entre d’altres de distribució d’aliments, menjadors socials, inserció i orientació sociolaboral, formació i intermediació en la recerca de feina i pràctiques a empreses, suport a l’habitatge, ajudes a l’educació, salut i transport, assessoria jurídica i activitats grupals i comunitàries.

Destacable és també la labor dels 35 voluntaris de la Pastoral Penitenciària, que va acompanyar durant l’any a 478 persones privades de llibertat.

Quant a activitat pastoral i evangelitzadora, la diòcesi compta 213 sacerdots i 152 parròquies, 492 religiosos i religioses i 8 monestirs, 49 missioners, 1 família en missió, 20 diaques permanents i 605 catequistes.

Així mateix, l’activitat celebrativa inclogué l’any passat la celebració de 2.079 batejos 1.963 primeres comunions, així com 860 confirmacions i 497 matrimonis.

La campanya d’enguany s’ha volgut centrar en l’agraïment i en prendre consciència que som membres d’una gran família: recordem i agraïm la nostra pertinença a una comunitat cristiana. El que l’Església fa és gràcies al temps, les qualitats, l’oració i el suport econòmic de tot el poble de Déu.

En el seu escrit amb motiu del Dia de l’Església Diocesana, el bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, afirma que “no ens empegueïm de dir que creim en el Déu que Jesús ens ha fet conèixer i estimar, que volem donar raó de la nostra esperança a qui ens la demani i que tot quant feim és imperat pel manament nou de l’amor, que ens demana estimar, no al nostre capritx, sinó com Jesús estima”. Així, recordà les paraules de Jesús mateix: «A tot aquell qui em reconegui davant els homes, també el Fill de l’home el reconeixerà davant els àngels de Déu» (Lc 12,8), o, quan Pau demana que preguin per ell «perquè Déu em posi als llavis paraules valentes per a fer conèixer el misteri de l’evangeli» (Ef 6,19). “Cosa de tot això necessitam per a donar cara i dir amb claredat i valentia qui som, en qui creim i l’Església a la qual pertanyem, orgullosos de viure la nostra fe i caminar plegats” diu el Bisbe Sebastià.

MÉS INFORMACIÓ:

REVISTA LA NOSTRA ESGLÉSIA (DIÒCESI DE MALLORCA)

Campanyes