Avui, dia 22 de febrer, l’Església Catòlica comença, amb el Dimecres de Cendra, el temps litúrgic de la Quaresma, que dura 40 dies, imatge dels quaranta dies de Jesucrist en el desert abans de començar la seva predicació i missió i els quaranta anys del poble d’Israel en el desert fins a arribar a la terra promesa. Començam l’itinerari quaresmal, guiat per l’exemple i la paraula de Jesucrist, que a l’Evangeli ens indica el camí d’una autenticitat que ha d’estimular la conversió. El temps de Quaresma es perllongarà fins al capvespre del Dijous Sant, 6 d’abril, i la Setmana Santa d’enguany serà del 2 al 9 d’abril, dia de la Pasqua del Senyor.

El cicle quaresmal té sis diumenges, inclòs el Diumenge del Ram, pòrtic solemne de la Setmana Santa. Durant aquest període, a través de la vivència del dejuni, la pregària, els recessos, la sobrietat, la penitència i l’acció caritativa envers els més necessitats d’ajuda i companyia, els fidels cristians es preparen per viure la Setmana Santa, en la qual s’actualitzen els misteris de la Passió, Mort i Resurrecció del Senyor.

L’ambient quaresmal es nota també amb unes celebracions més austeres, plenes de silenci i pregària. Un temps especialment en contacte amb la lectura i meditació de la Paraula de Déu, de participació en la litúrgia diària i dominical, en comunió amb els altres que participen en comunitat, enfortint d’aquesta manera l’estil de fraternitat que l’Evangeli ens demana. En aquest temps els fidels són cridats a treballar de manera especial en la conversió personal, exhortació que durant la imposició de la cendra expressa el celebrant amb les paraules: “Convertiu-vos i creis en l’Evangeli“.

L’oració, el dejuni i la caritat

Els tres pilars de la Quaresma són l’oració, el dejuni i l’acció caritativa cap als més pobres, germans nostres, entregant com a almoina penitencial els doblers que hauríem gastat en allò de què ens hem privat. Jesús proposa aquests tres pilars en l’Evangeli de Mateu que és proclamat el Dimecres de Cendra. Pregar, dejunar i compartir amb els més pobres ajudant-los en les seves necessitats més bàsiques, siguin materials o espirituals són les maneres a través de les quals Déu treballa en els nostres cors per dur-nos a la conversió, per girar-nos cap a Ell reconeixent-li un lloc important i decisiu en la nostra vida. Els tres pilars constitueixen una unitat i es complementen un amb l’altre, i són necessaris per a experimentar vertaderament les benediccions d’aquest temps de gràcia, el temps quaresmal.

El dejuni pot relacionar-se amb el menjar o pot tenir un component espiritual. Es tracta d’entrar en la dinàmica de l’austeritat com a gest de solidaritat o empatia amb els que no tenen res. Un gest que, d’una forma o de l’altra, significa venciment d’un mateix i de les pròpies inclinacions egoistes, d’autoreferencialitat. L’oració significa passar més temps escoltant Déu i tantes persones, realitats i signes dels temps que ens parlen d’Ell. En tot això, el silenci és un element important que ens permet estar més atents i escoltar. Fer almoina constitueix una acció caritativa que ens ajuda a relativitzar l’ús dels béns i ens anima a compartir i, per això, ens repta a donar als pobres i a cuidar dels més necessitats. Pot prendre la forma de visitar els malalts o fer companyia a persones que pateixen soledat, o acostar-se a aquells que són a l’hospital o no poden sortir de ca seva. El simple gest de passar temps amb qualcú que està impedit pot ser una benedicció.

Missatge del Papa Francesc “Ascesi quaresmal, itinerari sinodal”

El Papa Francesc ha recordat en el seu missatge per a la Quaresma 2023 que “el nostre camí quaresmal és sinodal”, és a dir, que el recorrem junts, en comunió, i ressalta la relació entre el camí quaresmal i el camí sinodal que travessam, “arrelat en la tradició de l’Església i, alhora, obert a la novetat”, i del qual tantes persones han participat activament i valorant molt aquesta experiència.

Al·ludint les escenes evangèliques de la Transfiguració, Francesc descriu que “el camí ascètic quaresmal, igual que el sinodal, té com a meta una transfiguració personal i eclesial. Una transformació que, en ambdós casos, troba el seu model en Jesús i es realitza mitjançant la gràcia del seu misteri pasqual”, que és vida i resurrecció.

A més, el Papa fa dues peticions per a aquesta Quaresma: la primera, escoltar què ens diu Jesús a les Escriptures, escoltar els necessitats d’ajuda i escoltar “els nostres germanes i germanes en l’Església”, cosa que “sempre és indispensable en el mètode i l’estil d’una Església sinodal”. La segona indicació és la de “no refugiar-se en una religiositat feta d’esdeveniments extraordinaris, d’experiències suggestives, per por d’afrontar la realitat amb les seves fatigues quotidianes, les seves dificultats i les seves contradiccions”.

La Quaresma a Mallorca

Les esglésies i parròquies de la nostra Diòcesi inicien la Quaresma amb la celebració de l’Eucaristia, en la qual té lloc la imposició de la cendra, el ritu característic d’aquesta celebració litúrgica amb la cendra que s’obté de la incineració dels rams beneïts el Diumenge del Ram de l’any anterior. Després de l’homilia, el bisbe o el sacerdot traça una creu damunt el front dels fidels, mentre repeteix les paraules “Convertiu-vos i creis en l’Evangeli“, com a crida al seguiment de Jesús, crida a la conversió.

El bisbe Sebastià Taltavull, que presideix la missa d’aquest Dimecres de Cendra a la Seu a les 19 hores (serà retransmesa pel canal Youtube de la Catedral), fa una crida a tota la comunitat cristiana composta per tots els qui han rebut el baptisme, ha afirmat que “necessitam transformar el cor, purificar el nostre interior mitjançant una decisió personal de conversió. (…) Facem que en tot moment ens acompanyin la força de l’oració animada per la Paraula de Déu, els dejunis a distints nivells de sobrietat, i l’ardor d’un amor solidari a persones i situacions de vulnerabilitat que necessiten resposta de solució urgent”. I afegeix, “un camí quaresmal que és benedicció de Déu per a la nostra vida i per a la vida de tota l’Església, un temps de gràcia que se’ns concedeix i que hem d’aprofitar. Un camí necessari per a refer la nostra vida a la llum de la Paraula de Déu que constantment ens convida a la conversió”.

Hi ha dues paraules que el Bisbe Sebastià ha destacat en referència a la Quaresma, “conèixer i viure”, ja que ha explicat que “són dues paraules que poden definir una voluntat de creixement cap a la maduresa cristiana, l’única capaç de vèncer la ignorància religiosa que molts pateixen i, amb l’Evangeli i l’actuació cristiana, donar resposta als reptes que cada dia se’ns presenten”.

Campanyes