Palma – Llevant

La Porciúncula PP Franciscans de la T.O.R. (Es Pil·larí)

Sants del dia

08/12/2022Immaculada Concepció de santa Maria, sant Macari, sant Eutiquià papa.

Campanyes