Per un dia Lloseta es va tornar a traslladar a la Jerusalem dels temps de Jesús. Veïnats, confraries, associacions, i grups parroquials i d’educació en la fe per a infants i joves, van tornar a escenificar el tradicional Viacrucis vivent, que s’hi representa des de l’any 1992. Enguany va estar presidit pel bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, qui va acompanyar tot el recorregut amb una reflexió sobre cada estació de la Passió i Mort de Jesucrist i una oració.

El Viacrucis va començar a la plaça de l’església amb la primera estació: Jesús és condemnat a mort. I des d’aquí es va iniciar un itinerari pels carrers i les places del poble, on es van ubicar les diferents escenes. Els participants van representar els diversos personatges: Jesús, la Mare de Déu, Ponç Pilat, el Cirineu, la Verònica… I es van col·locar immòbils, com si es tractàs d’una fotografia presa fa 2.000 anys, en el mateix instant en què es produïren aquells fets. L’objectiu d’aquesta representació va ser facilitar que els assistents al Viacrucis poguessin endinsar-se en la Passió del Senyor i des d’aquí convidar a la pregària. Alhora també volia ser una expressió de fe enmig del món, dins d’aquesta “Església en sortida” que reclama el papa Francesc.

En total es van representar 15 escenes, la darrera de les quals a l’interior de l’església. Un senzill llençol arrugat damunt de l’altar representà la resurrecció del Senyor, per mostrar que tota la Passió de Jesucrist s’ha de mirar des del triomf de la Pasqua. Davant d’aquesta darrera estació, el bisbe va convidar a tots els presents a fer professió de fe cantant el credo, amb l’acompanyament del cor parroquial. Mons. Taltavull va concloure agraint la participació de tots i va demanar poder mantenir una trobada amb totes les persones que han fet possible aquest Viacrucis per poder compartir l’experiència de què suposa per a cada un d’ells formar part d’aquesta expressió de fe.

Campanyes