El proper diumenge, 7 de maig, l’Església de Mallorca té un record molt especial pels seus missioners, en la pregària, en l’ajuda econòmica a través de la col·lecta i en altres activitats organitzades per parròquies i per altres grups. És la jornada de “MALLORCA MISSIONERA” que gaudeix d’una gran tradició dins la nostra Església. Parròquies, esglésies i comunitats de la Diòcesi de Mallorca se sumaran a la col·lecta i Mons. Sebastià Taltavull oferirà la missa de diumenge a les 10.30 hores a la Seu.

Els nostres 54 missioners mallorquins, repartits arreu del mon, amb la seva presència constant, quan són notícia i quan no ho són, fan present l’amor universal de Jesús treballant esforçadament per a bé dels més necessitats. És una bona ocasió per renovar la dimensió missionera de l’Església local i per fer més efectiva la solidaritat. És un bon moment per tenir ben presents els nostres germans i germanes que treballen en aquells països, amb el nostre record, la nostra pregària i la nostra ajuda econòmica.

La directora d’Obres Missionals Pontifícies de la diòcesi de Mallorca, Catalina Albertí, ha donat les gràcies “a tots els que any darrere any ens ajuden a dur aquesta tasca missionera endavant tant amb activitats missioneres com amb l’ajuda econòmica que empram per poder dur a dia d’avui la nostra missió diocesana a Rabiro (Burundi) com amb ajudes per a projectes evangelitzadors i socials a les 29 congregacions religioses que tenen presència mallorquina als països empobrits”.

Mons. Sebastià Taltavull ha agraït també “la generositat dels qui s’han obert camí amb la confiança d’anar a anunciar l’Evangeli a tantes perifèries humanes on la pobresa desfà persones i pobles sencers. Els missioners i missioneres mallorquins, germans i germanes d’aquesta Església, ens fan arribar constantment les seves experiències apostòliques i en ells i elles hi descobrim l’ardor evangèlic que anima la seva entrega i posa en evidència el goig i el sentit de la seva vida”.

Memòria 2022

Aprofitant la jornada, la delegació de Mallorca presenta la memòria d’activitats de l’any 2022 en la qual destaquen els 36 projectes que s’han pogut dur a terme per un import total de 186.579,73€, augmentant amb més de 17.000€ la quantitat de l’any passat.

Alguns del països on s’han desenvolupat aquestes iniciatives són: Perú, Bolívia, Nicaragua, Paraguai, Hondures, Panamá, venezuela, Tchad, Tanzània, Burundi, Congo, Rwanda, Togo, i Camerun.

Els tipus de projectes són molt variats depenent de les necessitats, però són principalment dirigits a temàtiques socials, sanitàries i de higiene, atenció als malalts, equipaments i infraestructures bàsiques, educatives, i recolzament i empenta per a aconseguir sortides professionals i laborals.

MEMÒRIA 2022

Campanyes