Demà dimecres, 8 de març, Mans Unides se suma a la celebració, a molts dels països del món, del Dia Internacional de la Dona. Una jornada que, per a l’ONG, fundada per dones i el personal de la qual és eminentment femení, adquireix una rellevància especial en un món on la gana, la pobresa, la marginació i l’abandonament segueixen tenint rostre de dona.

Aquest any, les Nacions Unides amb el lema posa l’accent en la necessitat d’assolir un món digital inclusiu, capaç de garantir la veritable igualtat de gènere. I per aconseguir aquesta igualtat, cal actuar des de la infància, perquè vivim en un món on el dia a dia de milers de milions de persones depèn de la tecnologia, que és present en gairebé tots els àmbits de la vida.

A poc més de set anys de la data de compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, el que prop de 500 milions de dones de més de 15 anys no sàpiga llegir ni escriure, és inadmissible. «Mantenir les dones i les nenes fora del sistema escolar i de l’educació és un atemptat contra els drets d’aquestes persones. És imperdonable que, en un món on l’avenç de les tecnologies és imparable, milions de dones vegin les seves possibilitats de desenvolupament retallades per no tenir coneixements bàsics de lectoescriptura i per no poder desenvolupar-se a l’entorn digital», assegura María José Hernando, del departament d’Estudis de Mans Unides.

«A Mans Unides sabem que, per estrènyer l’enorme bretxa de desigualtat que separa, encara, homes i dones –fonamentalment als països del Sud- cal garantir a les nenes l’accés a una educació de qualitat des d’edat primerenca», «Perquè només així –explica Hernando– es produiran els canvis necessaris per aconseguir una societat més igualitària».

Per a Hernando, una dona formada des de la infància tindrà més oportunitats de poder manejar-se amb seguretat al món digital i això permetrà, a més, que cada vegada més dones es converteixin en agents de canvi a les seves famílies, a les seves comunitats i als seus països. «Les dones i les nenes seran, així, més conscients dels seus drets i podran reclamar-los per a elles i per a altres dones del seu entorn», declara.

El dret humà a l’educació, sense el que no seria possible el compliment de cap dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, adoptats el 2015 per 193 països del món per erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tothom és, per a Maria José Hernando, “un instrument indispensable per assolir els objectius d’igualtat, desenvolupament i pau”.

«Per això, els projectes de Mans Unides s’entesten a dotar les dones i les nenes de les mateixes eines que gaudeixen els homes per poder bregar amb les moltes vulnerabilitats a què s’enfronten als països on estem presents. I a Espanya treballem a l’Educació per al Desenvolupament per donar a conèixer i denunciar les causes d’aquestes desigualtats que condemnen a la fam i la pobresa, milions de nenes i dones», explica Hernando.

El camí per posar fi a totes aquestes desigualtats passa, evidentment, per posar fi a tot allò que impedeix a aquestes nenes i dones l’accés a l’educació, al treball ia les decisions polítiques i comunitàries. En aquest sentit, Mans Unides, va recolzar, l’any 2022, 80 projectes -per un import proper a sis milions d’euros- que tenien com a objectiu garantir els drets de les dones i l’equitat a les comunitats on treballa l’ONG. Per tal de contribuir a posar fi a les arrels de la discriminació que pateixen les dones i perquè se’n reconegui la dignitat i el dret al desenvolupament integral, les dones són presents de manera transversal en tots els projectes i estratègies que posa en marxa Mans Unides .

Encara que l’educació durant la infància és essencial perquè les nenes es puguin convertir en dones independents, en alguns llocs del món prevalen costums com el matrimoni infantil que converteix les nenes en adultes, de manera prematura, i els priva del seu dret a estudiar i , amb això, a prosperar i a tenir un paper rellevant a la societat. Segons les Nacions Unides, l’últim any, més de 750 milions de nenes van contraure matrimoni abans dels 18 anys.

A més, «mentre sobre les dones i les nenes continuïn recaient la gran majoria de les feines de la llar (recollida d’aigua i de llenya, cura de les persones, neteja, treball a l’hort i amb els animals…) perdurarà aquesta desigualtat en matèria d’educació», denuncia Hernando.

L’impacte d’impulsar l’educació al Marroc

Conscient que el continent africà és un dels llocs del món que més pateix aquest problema, Mans Unides recolza projectes per tot el territori que, de la mà dels socis locals, ajudin les dones i les nenes perquè siguin autònomes i independents.

Mabel Ibañez, coordinadora de projectes de l’ONG de l’Església catòlica a l’Àfrica, destaca que la tasca de Mans Unides al terreny es basa a donar suport al treball dels socis locals, ja que ells saben de primera mà els problemes i necessitats reals que les dones enfronten. “Ells són els veritables protagonistes dels projectes, sense la seva presència no donaríem solucions eficients a les desigualtats que les dones pateixen a l’Àfrica, per això és vital que treballem junts”.

Naira és una jove marroquina que, acabats d’acabar els estudis superiors, ha aconseguit una beca de l’Institut Prometheus de Drets Humans –soci local de Mans Unides al Marroc- per realitzar un màster al Canadà. La seva història podria ser la de moltes altres joves que, amb voluntat i esforç, són capaces de vèncer les barreres i reticències de societats patriarcals que, encara avui, marginen i aparten les dones, que consideren personatges de segona.

En els darrers anys, Mans Unides, que treballa al Regne del Marroc des del 1988, ha donat suport especialment a projectes de formació escolar que giren al voltant dels ODS nº4 i 5, que promouen l’educació de qualitat i la igualtat de gènere. Un sector de treball que, per a molts països africans, és el pilar sobre el qual es descansa el veritable desenvolupament dels pobles.

Mans Unides col·labora amb l’Institut Prometheus de Drets Humans fent diferents projectes educatius que fomenten la participació de la dona a l’escola. «Gran part d’aquests projectes es desenvolupen al medi rural, concretament a la regió de Rabat-Salé-Kenitra, on la cultura i les tradicions estan més arrelades i les nenes tenen més dificultats per formar-se», explica Cristina de Benito, responsable de projectes de Mans Unides al Marroc.

En aquesta regió, on viuen al voltant d’1,4 milions d’habitants, la taxa d’atur s’acosta al 14% de la població, per la qual cosa moltes famílies es troben en situació de pobresa i desavantatge social. Això dificulta que les famílies donin suport a les seves filles perquè continuïn la seva educació, fent molt més difícil que puguin sortir del cercle de la pobresa.

Segons De Benito, «la situació de desavantatge i de desigualtat forma part d’un conjunt de factors que obstaculitzen l’accés de les joves a la igualtat d’oportunitats. Elles pateixen una discriminació més gran derivada de les grans desigualtats de gènere que encara caracteritzen moltes comunitats en el regne alauita».

L’Institut Prometheus treballa amb Mans Unides per convertir cinc centres públics d’educació secundària en llocs on els estudiants coneguin, respectin, promoguin i exerceixin els drets. De Benito explica que són «espais en allò que també – ia través de tallers de suport escolar en matèries científiques i lingüístiques i de cursos de capacitació i lideratge- es desenvolupa el potencial de les alumnes en matèria d’educació i capacitació personal perquè la discriminació en matèria de gènere no redueixi les possibilitats d’accedir a oportunitats socioeconòmiques i/o estudis superiors».

Uns estudis superiors que es poden complementar amb beques a l’estranger com l’aconseguida per Naira. «Ara tinc l?oportunitat de seguir amb els meus estudis, que per mi ho són tot, i poder anar a una universitat anglesa. Aconseguir la beca va ser una cosa molt difícil, però ho vaig aconseguir, i espero poder-hi seguir endavant», explica la jove marroquina.

Els responsables dels projectes no només s’asseguren de millorar les oportunitats educatives de les alumnes, sinó també de sensibilitzar els pares sobre la importància que ha de rebre una formació que les independitzi i capaciti. «Al principi, la meva mare em va dir que no, que no podia estudiar tan lluny de casa, que només podia completar els meus estudis aquí al Marroc. Això va ser molt decebedor per a mi, però després, a Prometheus, el van fer canviar d’opinió i ara tinc una gran oportunitat al davant», relata l’estudiant.

L’Institut Prometheus pretén també difondre i visibilitzar les seves accions a la resta de la població amb vista a un canvi de mentalitat a la societat i institucions públiques en l’àmbit educatiu.

El de Naira és només un exemple de les moltes històries d’esforç i de superació que caracteritzen la vida dels centenars de milers de dones cada any dona suport Mans Unides amb els seus projectes. «Totes elles impulsen la nostra feina i ens fan mantenir la fe en què frenar la desigualtat és possible», assegura María José Hernando.

FOTOS DEL TREBALL AMB DONES, VIDEO I FOTOS DEL MARROC: en aquest enllaç

I en aquest vídeo de YouTube.

Per conèixer tots els projectes que Mans Unides impulsa juntament amb els seus socis locals per promoure la formació de les dones als països del Sud visita la nostra web.

MÉS INFORMACIÓ i PETICIÓ D’ENTREVISTES:

Campanyes