El 5 de desembre es commemora el Dia Internacional del Voluntariat, una data que busca ressaltar la important tasca que realitzen totes aquelles persones que decideixen de manera desinteressada estendre una mà amiga per fer del nostre món un lloc millor. El voluntariat és per a Mans Unides una de les senyes d’identitat. No en va als seus estatuts, l’entitat s’autodefineix com “una organització de voluntaris”.

Conscient de la importància d’aquesta peça clau per a la institució, ja que més del 97% de les persones que treballen a Mans Unides són voluntàries, l’entitat ha decidit fer un pla amb un doble objectiu: interessar els joves, perquè no són només el futur, sinó que també formen part fundamental del present, i fidelitzar l’actual voluntariat, tan necessari i vital.

Área de Persones

En aquests moments, l’entitat té un 3% de voluntariat jove, entre 20 i 29 anys i un 3% de voluntariat de 30 a 39 anys. La resta és més gran, amb un 47% del voluntariat entre els 50 i els 69 anys.

Segons José Valero, vicepresident de Mans Unides i responsable de l’Àrea de Persones, i també voluntari, “el que més valoren els joves voluntaris que tenim és sentir-se a gust a l’entitat, valorats i estimats; pretenem que això vagi més i donar-los més pes en la presa de decisions”.

“A més –prossegueix- el voluntariat de Mans Unides a banda d’estar molt motivat, té un gran mèrit doncs, en treballar per a persones que estan a milers de quilòmetres, els nostres beneficiaris no es poden veure ni tocar, per la qual cosa encara és més d’agrair el compromís dels nostres voluntaris. Es tracta d’un voluntariat que està basat en la cooperació al desenvolupament amb la qual cosa es treballa molt en la incidència als països del Sud, però també en la sensibilització a Espanya, ja sigui organitzant activitats, donant a conèixer la tasca de l’entitat a les xarxes socials, universitats i col·legis i promovent accions que ens permetin explicar, denunciar i combatre les causes i conseqüències de la fam”.

Per al responsable de l’àrea, “el moment social en què ens trobem, on impera l’individualisme i on el futur laboral dels joves és incert, hem de fer un pas endavant, ser valents i fer una aposta pels joves, sense desatendre la resta de voluntariat, i des de l’Àrea de Persones, millorar i revisar les nostres maneres de fer per obrir nous camins. Des de les entitats hem de fer l’esforç de saber canalitzar tot el potencial, la creativitat, el compromís i l’entusiasme dels joves i ser capaços d’oferir-los un voluntariat que s’adapti a la seva idiosincràsia i necessitats”.

“Tot això, sense oblidar-nos dels voluntaris de més edat, -prossegueix- ja que des de l’Àrea de Persones volem donar-los tot el reconeixement, gratitud i l’acompanyament que necessiten doncs són peça fonamental de l’entitat”.

Radiografia del voluntari de Mans Unides

Mans Unides compta amb 6.156 voluntaris, 5.897 dels quals estan en delegacions i 259 formen part dels Serveis Centrals. El voluntariat és present a tots els nivells de la institució, tant a la Presidència i als òrgans de govern com als equips que realitzen tasques tècniques, de recaptació i sensibilització.

El voluntariat de més edat a Mans Unides té un compromís altíssim amb l’entitat estant presents setmanalment i fins i tot molts diàriament, però l’ONGD és molt conscient que “no hi ha una única manera de compromís, manifestada en una presència concreta i per un temps perllongat. No es compromet menys un jove que s’aboca a una acció concreta i, durant la resta de l’any, no pot pels estudis; pot continuar mostrant solidaritat d’altres maneres”, explica Jaime Aguirre, coordinador del departament de Voluntariat.

El coordinador de Voluntariat destaca la “cada vegada més gran qualificació de les noves incorporacions”, com en el cas de les “persones provinents d’empreses o aquells universitaris que, després d’acabar els estudis, volen continuar formant-se en un entorn professional alhora que col·laboren amb una bona causa”. A més, destaca el creixent nombre de propostes de col·laboració en línia o no presencial.

Treballar com a voluntari és una activitat molt gratificant. Els qui exerceixen aquest tipus d’accions, ho fan principalment per fer del nostre món un lloc millor, i sense voler-ho es tornen agents motivadors, impulsant altres a voler fer-se voluntaris, aconseguint així transformar la societat des de valors com la dignitat de la persona, la solidaritat, la lluita contra la desigualtat o el bé comú.

Perquè ser voluntari en Mans Unides significa, en definitiva:

  • Formar part d’una organització que van fundar un grup de dones valentes fa 63 anys.
  • Unir-te a un grup de persones, de totes les edats, obstinades a canviar el món.
  • Unir forces per a acabar amb la fam i la pobresa.
  • Ajudar al fet que tota Espanya conegui i usi els nostres materials de sensibilització.
  • Ser part del procés necessari perquè els projectes al Sud siguin un èxit.
  • Participar en campanyes d’incidència.
  • Participar en l’organització d’esdeveniments solidaris.
  • Amplificar el ressò de les nostres informacions en les xarxes socials.
  • Millorar el planeta en el qual vivim amb accions en pro de la Casa Comuna.
  • Ajudar a transformar la societat des de valors com la dignitat de la persona, la solidaritat, la lluita contra la desigualtat o el bé comú.

Campanyes