El passat dia 31 de desembre de 2022, dins el marc de la Festa de l’Estendard, l’Ajuntament de Palma distingí amb el guardó Medalla d’Or de la Ciutat de Palma el projecte socioeducatiu NAÜM. Aquest fou creat l’any 2000, per la Congregació de Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, amb l’objectiu de donar resposta a una urgent necessitat d’atenció directa als menors vulnerables o amb dificultats socials de la barriada palmesana de Son Roca.

La missió d’aquesta entitat sense ànim de lucre i animada per diversos voluntaris i professionals d’atenció directa no és altra que la de promoure la inclusió social i el creixement integral de nins i nines, adolescents, joves i les seves famílies. Tot això es pot aconseguir mitjançant una metodologia proactiva i participativa, amb l’objectiu d’aconseguir la plena inclusió d’aquests col·lectius, fent front a la vulnerabilitat i exclusió social que puguin patir. Tot això amb una actitud crítica, empoderada i encoratjadora.

El projecte NAÜM al llarg de tots aquests anys d’existència i presència entre la gent de Son Roca s’ha anat adaptant a cada moment i a cada necessitat tot dissenyant nous serveis d’atenció socioeducativa i psicosocial. Actualment l’entitat compta més de 20 serveis comunitaris i 31 grups de treball. Un equip de 30 professionals, que atenen un nombre sempre creixent d’usuaris, que a dia d’avui arriba al voltant de 900.

L’acte solemne d’entrega dels guardons Ciutat de Palma es dugué a terme en el saló de plens de Cort, sota la presidència del Sr. José Hila, batle de l’Ajuntament de Palma, i tota la Corporació Municipal, que hi havia votat favorablement per unanimitat. Recollí la Medalla d’Or, Margalida Jordà, germana de la Caritat de Sant Vicenç de Paül i directora del Projecte, la qual hi era present acompanyada de diversos membres de l’equip de NAÜM i de la Congregació a la qual pertany.

Campanyes