El Bisbat de Mallorca, en col·laboració amb el Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, culmina el projecte de digitalització de les sèries sacramentals de l’Arxiu Diocesà. En total, des del 2016 fins al 2022, s’han passat a format digital 4.344 llibres, el que suposa 1.173.072 pàgines.

Amb aquest projecte, s’han digitalitzat els llibres de baptismes, confirmacions, matrimonis, defuncions i albats de 156 parròquies d’arreu de Mallorca. Totes les actes són anteriors a l’any 1940. De fet, les més antigues daten de l’any 1503, com és el cas d’alguns llibres de baptisme de Selva i Sineu.

Aquesta actuació, que s’ha fet per fases, estava inclosa dins la Comissió Mixta entre el Consell de Mallorca i el Bisbat en matèria de patrimoni històric. D’aquesta manera, la institució insular ha dedicat des del 2016 i fins ara un total de més de 204.000 euros a la digitalització de les sèries sacramentals.

Actualment, la informació d’aquestes actes es pot consultar a la seu de l’Arxiu Diocesà.

Campanyes