El dimarts 16 de maig de 2023, el Sr. Bisbe i el vicari general assistiren a la festa del centenari del naixement de Mn. Ignacio Montojo Martínez de Hervàs, prevere diocesà de Mallorca. Aquest capellà, natural de Palma però originari de Toledo, i germà de Mn. Rafael Montojo, prevere diocesà difunt, fa vint-i-un anys que, per problemes greus de salut, es traslladà a viure amb les seves nebodes a Toledo, Laura i Lourdes Montojo, que el cuiden amb molta estimació. El Sr. Arquebisbe de Toledo, acompanyat del seu provicari general, D. José Fernando González Espuela, convidà Mn. Ignacio i la seva família a celebrar una missa en acció de gràcies pel prevere centenari, que també concelebraren el bisbe Sebastià Taltavull i el vicari general Josep Adrover. L’eucaristia tingué lloc a la capella privada del palau arquebisbal toledà. Seguidament, l’arquebisbe Mons. Francisco Cerro els convidà a un àpat a ca seva.

Campanyes