Els bisbes espanyols estan celebrant, des del dilluns 17 i fins el divendres 21 d’abril, la 121a Assemblea Plenària a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE). La trobada començà amb el discurs del president i arquebisbe de Barcelona, cardenal Joan Josep Omella. A continuació, intervingué el nunci apostòlic a Espanya, Mons. Bernardito C. Auza.

L’Assemblea Plenària convoca a Madrid tots els bisbes d’Espanya. Ho fa tres vegades l’any, en les quals es tracten temes d’interès pastoral i organitzatiu per a l’Església espanyola.

El president de la Conferència Episcopal, cardenal Joan Josep Omella, començà el seu discurs recordant amb “memòria agraïda el papa Benet XVI i també, amb profund agraïment a Déu, celebram el desè aniversari de l’inici del pontificat del papa Francesc”.

El cardenal Omella desenvolupà el seu discurs en cinc parts. Primer, en la necessitat d’oferir alegria i esperança al nostre món; segon, insistint que l’Església a Espanya vol ser “fidel a l’enviament missioner”; tercer, en la importància de l’acompanyament als laics en la missió evangelitzadora. A continuació, es presentaren algunes iniciatives seculars a impulsar pels laics: en la família, en l’educació i en la defensa de la vida. Finalment, remarcà que l’Església continuarà lluitant contra els abusos sexuals.

Quant a les seves propostes, en la línia de promoure un sistema educatiu gratuït que respecti la llibertat dels pares a l’educació dels fills, “exigim el respecte a la llibertat que tenen els pares d’educar els seus fills en consciència segons els seus valors”.

També “apostam”, digué el Cardenal, per una educació gratuïta “amb independència de la titularitat privada o pública del centre i del model educatiu”. El cardenal Omella assenyalà que “observam que el model educatiu vigent no assegura adequadament la llibertat de les famílies i la neutralitat de l’Estat” garantides per la nostra Constitució. A més, “el nostre sistema d’ensenyament concertat” està “sempre en risc de ser retallat o de patir arbitrarietats per part dels poders públics”.

El president posà damunt la taula una opció a estudiar que podria ser un xec escolar. “L’Estat -afirmà- no pot oblidar el seu deure de respectar el principi de subsidiarietat i d’evitar identificar-se amb un determinat model educatiu, adscripció ideològica, o titularitat de l’escola. D’una altra manera el nostre Estat estaria passant a ser un estat confessional laïcista, discriminant els ciutadans i ciutadanes cristians o d’altres religions”.

Els bisbes espanyols també elegiran aquesta setmana els Pares Sinodals que representaran la CEE en la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, que tindrà lloc en el Vaticà l’octubre de 2023. L’Assemblea Plenària rebrà informació, com és habitual, de les activitats de les distintes Comissions Episcopals.

Campanyes