El poble de Moscari, va celebrar aquest diumenge 24 de juliol, la seva Festa des Fadrí,  que venera Santa Anna, patrona dels fadrins i fadrines, i a qui està dedicada l’església parroquial de Moscari.

Aquesta festa es va recuperar a Moscari l’any 1982, gràcies als records que en va tenir Madò Margalida Martorell Mayol (Quela), de quan ella era jove, on recordava que el Fadrí Major, de bon matí, acompanyat d’una colla de xeremiers anava a cercar les fadrines del poble, fins i tot les fadrines que vivien a les possessions de Moscari, a fora vila, per convidar-les a participar de la festa i de l’ofrena a Santa Anna. Aleshores era rector del poble Mn. Bernat Morell, que va acollir la proposta de recuperar aquesta festa amb molta d’il·lusió.

La Festa des Fadrí segueix una mena de protocol que passa per l’elecció del Fadrí Major (enguany representat per Llorenç Tortella Alomar), per part de les mateixes fadrines del poble, que després, el dia de la festa, són recollides pel Fadrí Major davant ca seva, portant rams de flors, el qual va vestit de pagès i porta una canya verda engalanada o endomassada amb cintes i flors, per acompanyar-les en processó pel poble fins a l’església per assistir a l’Ofici Major, enguany presidit per Mn. Josep Adrover, vicari general, i Mn Guillem Feliu, i realitzar l’ofrena floral a Santa Anna. Igualment els fadrins també participen en la festa portant una canya verda endomassada.

L’any 1996 es va introduir a la Festa des Fadrí la figura del banderer, paper que correspon al jove que l’any anterior va ser el Fadrí Major i que encapçala, després de la colla de xeremiers, la processó de la festa duent una bandera o estendard amb l’escut del poble brodat.

Des de l’any 2003 s’introdueix dins els protocols que conformen el desplegament de la festa de la Patrona una glosa del glosador local Bernat Ripoll amb la qual el Fadrí Major convida les fadrines a participar en la festa.

Bon dia bella eixerida:

A Santa Anna jo et convid,

perquè som bon amic,

i tu, que ets tan garrida.

La fadrina, amb un ram de flors, accepta la invitació, i se suma a la processó per anar a venerar la Patrona, Santa Anna.

L’any 2004 es va introduir, gràcies a la participació popular, la col·locació de la bandera amb l’escut del poble a les façanes de les cases, principalment si a la casa hi viu una fadrina o un fadrí, que seran convidats pel Fadrí Major a la festa. Igualment, el Fadrí Major és obsequiat amb una bandera amb l’escut del poble per lluir-la a ca seva. També va ser el primer any que es realitzà una catifa de flors al carrer Nou, ambientació que es manté més reforçada any rere any amb la participació activa dels veïnats.

La Casa des Poble acull des de 2008 l’acte de lliurament de l’estendard amb l’escut del poble al banderer que posteriorment procedeix a la recollida del Fadrí Major a ca seva. Tot seguit es dirigeixen a la Parròquia per demanar la vènia a la Patrona per poder iniciar la convidada a les fadrines i els fadrins del poble.

Des de l’any 2020 també es realitza el concurs de decoració de portals i balcons per endiumenjar tot el poble amb gran participació popular.

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes