El poble de Moscari, va celebrar aquest diumenge 30 de juliol, la seva FESTA DES FADRÍ, que venera a Santa Anna, patrona dels fadrins i fadrines, i a qui està dedicada l’Església Parroquial de Moscari.

Aquesta festa es va recuperar a Moscari l’any 1982, gràcies als records que va tenir d’aquesta mateixa festa Madò Margalida Martorell Mayol ( Quela ), de quan ella era jove, on recordava que el Fadrí Major, de bon matí, acompanyat d’una colla de Xeremiers anava a cercar a les fadrines del poble, inclús les fadrines que vivien a les possessions de Moscari, o foravila, per convidar-les a participar de la festa i de l’ofrena a Santa Anna. Aleshores era rector del poble Mn. Bernat Morell, que va acollir la proposta de recuperar aquesta festa amb molta d’il·lusió.

La FESTA DES FADRÍ segueix una mena de protocol que passa per l’elecció del Fadrí Major (enguany representat per DANIEL BELDA), per part de les mateixes fadrines del poble, que després, el dia de la festa, són recollides pel Fadrí Major davant casa seva, portant rams de flors, el qual va vestit de pagès i porta una canya verda engalanada o endomassada amb cintes i flors, per acompanyar-les en processó pel poble fins a l’Església per assistir a l’Ofici Major enguany presidit per Mn. Josep Adrover, rector de la PARROQUIA DE MOSCARI i Mn. Malachy, vicari de Moscari, i realitzar l’ofrena floral a Santa Anna. Igualment, els fadrins també participen de la festa portant una canya verda endomassada.

L’any 1996 es va introduir a la FESTA DES FADRÍ la figura de l’abanderat, paper que correspon al jove que l’any anterior va ser el Fadrí Major i que encapçala, després de la colla de Xeremiers, la processó de la festa duguent una bandera o estendard amb l’escut del poble brodat.

El Fadrí Major convida a participar a la festa amb una glosa, que diu:

Bon dia bella eixerida:

A Santa Anna jo et convit,

perquè som bon amic,

i tu, que ets tan garrida.

La fadrina, amb un ram de flors, accepta la invitació, i se suma a la processó per anar a adorar a La Patrona Santa Anna.

S’introdueix dins els protocols que conformen el desplegament de la festa de La Patrona des de l’any 2003. Glosa del glosador local Bernat Ripoll. El mateix any s’inicia un repartiment de canyes verdes a totes les cases on hi viuen fadrins o fadrines pels propis joves del poble.

L’any 2004 s’introdueix a la festa, gràcies a la participació popular, la col·locació de la bandera amb l’escut del poble a les façanes de les cases, principalment si a la casa hi viu una fadrina o un fadrí, que seran convidats pel Fadrí Major a la festa. Igualment, el Fadrí Major es obsequiat amb una bandera amb l’escut del poble per lluir-la a casa seva. També és el primer any que es realitza una catifa de flors al carrer Nou, ambientació que es manté més reforçada any rere any amb la participació activa dels veïnats.

L’any 2008 es protocolitza a la Casa des Poble l’acte de lliurament de l’estendard amb l’escut del poble a l’abanderat i posteriorment es procedeix a la recollida del Fadrí Major a casa seva. Tot seguit es dirigeixen a la Parròquia per demanar la vènia a LA PATRONA per poder iniciar la convidada a les fadrines i fadrins del poble.

Des de l’any 2019 s’amplia de forma generalitzada la decoració dels carrers del poble amb gran participació dels veïnats.

Des de l’any 2020 es realitza el Concurs de decoració de portals i balcons per endiumenjar tot el poble amb gran participació popular.

Rafel GELABERT
Batle de Moscari.

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes