Fundació Maria Ferret

(Palma 1)
Tlf.:
fundacio@fundaciomariaferret.org

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes