Fundació Esplai de les Illes

C. Seminari, 4
07001 Palma ()
Tlf.: 971714479
fundacioesplai@fundacioesplai.org

Responsables

VicepresidentVicens Gomila, Francesc

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes