Fundació Esplai de les Illes

C Seminari. 4
07001 Palma ()
Tlf.: 971714479

Responsables

VicepresidentVicens Gomila, Francesc

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes