Adoració Nocturna Espanyola

CL Concepció 7B
07012 Palma ()
Tlf.:

Responsables

Director EspiritualMulet Bujosa, Miquel

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes