Adoració Nocturna Espanyola

CL Concepció 7B
07012 Palma ()
Tlf.:
santiagoamer@bisbatdemallorca.com

Responsables

Director EspiritualMulet Bujosa, Miquel

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes