ACO (Acció Catòlica Obrera)

CL Rvd. Gabriel Bestard 12
07011 Palma ()
Tlf.: 971790729

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes