Missioners Laics dels Sagrats Cors

(Palma 1)
Tlf.: 971280290

Responsables

ConsiliariReynés Matas, MSSCC, Jaume

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes