Moviment dels Focolars

CL Vicari 15
07010 Palma (Palma 1)
Tlf.: 971768318
tomeugarinicolau@hotmail.com

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes