Moviment dels Focolars

CL Vicari 15
07010 Palma (Palma 1)
Tlf.: 971768318

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes