Renovació Carismàtica

CL Miquel Marqués 7
07005 Palma ()
Tlf.:

Responsables

Assessor Espiritual Estela Cortés, Jaume August

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes