Renovació Carismàtica

CL Miquel Marqués 7
07005 Palma ()
Tlf.:
rccbaleares@gmail.com

Responsables

Assessor Espiritual Estela Cortés, Jaume August

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes