Moviments parroquials Joan XXIII

AV Joan Llabrés 1-Apartat 170
07600 Es Pil·larí ()
Tlf.:
ggenovard.mestre@gmail.com

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes