Normativa d’aplicació

Acords Església-Estat
Assignació Tributària
Preguntes freqüents

Sants del dia

04/12/2022Sant Joan Damascè, santa Bàrbara, sant Joan Taumaturg.

Campanyes