El Bisbat de Mallorca informa que Mn. Francesc Vicens, que fins ara era el rector del Seminari Major de Mallorca, ha cessat del seu càrrec i ha estat destinat de rector a les parròquies de Pollença i Port de Pollença. Mn. Francesc Vicens, que continuarà com a Vicari Episcopal per al Patrimoni Històric i Cultural, ja va ser rector d’aquest municipi anteriorment. El passat diumenge dia 3, el bisbe de Mallorca va presidir la celebració d’entrada del nou rector a la Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels de Pollença.

Així mateix, Mons. Sebastià Taltavull ha comunicat avui la seva decisió de nomenar nou rector del Seminari Major a Mn. Marià Gastalver, que continuarà també com a prior del Santuari de Lluc. Per motiu d’aquest nomenament, la comunitat de seminaristes es traslladarà a residir a Lluc amb l’equip pastoral del Santuari i els formadors que pròximament es nomenaran d’acord amb el nou rector.

Campanyes