www.enxristo.com aquesta nova plana web conté material educatiu per a nins, joves i adults. Està desenvolupada perquè els docents i els seus alumnes, els catequistes i els agents de pastoral tinguin una zona de recursos per poder desenvolupar la seva tasca d’educadors en la fe.

Els destinataris són totes aquelles persones que vulguin donar a conèixer Jesucrist i què vulguin anunciar, celebrar i viure la seva fe amb autenticitat.

Es poden trobar també infinitat de recursos per a la catequesi, la classe de religió, l’animació de grups, etc. També hi ha documentació sobre les diverses activitats que s’han desenvolupat dins la catequesi durant aquests darrers anys a diverses parròquies de la nostra Diòcesi de Mallorca.

Campanyes