Seguint la programació de la CONFER Diocesana de Mallorca, els religiosos i religioses de l’illa compartiren el dissabte 15 de gener un matí de formació a Son Roca.

Animats per Mn. Joan Bauzà, sota el títol “Optar per la vida”, visqueren dos tipus de peregrinacions: una al Jerusalem bíblic i una altra al Mont Nebó.

En totes dues trobarem cinc apartats que ens qüestionaran i a través dels quals descobrirem la nostra vida i la nostra fe: alternatives; referència bíblica; temptacions; espiritualitat; i recepció de la Credencial.

La CONFER Diocesana de Mallorca anima tots els interessats a participar en les trobades previstes de formació, recés, dansa contemplativa i exercicis espirituals que al web https://confermallorca.wordpress.com/ podem trobar pel curs present.

Campanyes