Després de molts d’anys de ser el consiliari de Vida Creixent, Mn. Pau Oliver, i el president, Sr. Josep Bauzà, deixaren els càrrecs amb el treball ben realitzat, rebent l’agraïment de tots els membres de la Junta directiva, com també dels grups i components de les distintes parròquies de Mallorca.

Com a successors, el Sr. Bisbe ha nomenat la Sra. Catalina Moll Garau, com a presidenta, i Mn. Miquel Mulet Bujosa, com a consiliari. Divendres passat es reuní per primera vegada la nova Junta, continuant com a secretari el Sr. Josep Monclús; tresorera, Catalina Feliu, i vocals, Andreu Roig, Pilar Oliver i Soledat Roman. Per dia 24 del mes present, s’ha organitzat una reunió per a tots els membres de les juntes parroquials al centre parroquial d’Inca.

Campanyes