Organitzada per treballadors i residents, fou convocada una hora de pregària per la pau a Ucraïna, el proppassat divendres 18, vigília de sant Josep. Al voltant d’una quarantena assistiren a l’acte religiós, llegiren textos del Papa Francesc, proclamaren lectures de la Sagrada Escriptura, entonaren càntics i pregaren de debò.

Campanyes