El bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, i el batle de Palma, José Hila, descobriren, el divendres 24 de febrer, la placa en homenatge al monjo i intel·lectual Josep Massot OSB, conegut com el pare Massot, a la seva casa nadiua de Palma. L’acte estava emmarcat en la commemoració del Dia de Record a les víctimes de la Guerra Civil i el Franquisme, ja que Massot és considerat un dels pares de la historiografia de la Guerra Civil a Mallorca.

Després de descobrir la placa, Taltavull definí Massot, mort l’abril de l’any passat, com «un savi, un intel·lectual i un treballador infatigable». El prelat destacà  que en l’obra del pare Massot «no hi ha revenja», sinó «objectivitat en la recerca de la veritat».

Hila, per part seva, afirmà que l’homenatge havia reunit persones de diferents llocs, de diferents ideologies, creients i no creients “que tenen en comú el pare Massot”. El primer regidor definí Massot com una persona “que inspira, que convida a pensar i que anima a la convivència”. També destacà la “valentia” de l’intel·lectual de començar els seus estudis sobre la Guerra Civil amb l’objectiu de cercar la reconciliació.

Campanyes