El passat 27 de juny, a l’església de Sant Felip Neri de Palma, tingué lloc la pregària de fi de curs dels Animadors de Fe de l’escoltisme; hi participaren també membres de la Taula Executiva i de la Fundació Maria Ferret. La pregària fou preparada per l’Equip de Fe del Moviment i el consiliari del Moviment.

Al llarg del curs 2022-2023 s’han tingut tres trobades de pregària: Advent (preparació de la Llum de la Pau), Quaresma (preparació de Sant Jordi) i Final de Curs.

Aquesta vegada el tema escollit fou el del descans davant l’època de vacances que ara comença. Després d’una dinàmica inicial al claustre sobre el significat del descans per a cada un dels participants, es va fer una reflexió a l’oratori entorn del text de l’Evangeli de Marc 6, 30-32: Veniu ara vosaltres sols en un lloc despoblat i reposau una mica.

 

Campanyes