La música que ve de Déu, de Francesc Vidal, i De la beneficència a la justícia social. L’acció social catòlica a Mallorca (segles XX-XXI), de Joan Josep Matas, s’han incorporat a aquesta col·lecció que intenta establir un diàleg plural amb la societat actual.

La capella dels Dolors de l’església de Sant Felip Neri de Palma va acollir, el 26 de gener, la presentació del llibre La música que ve de Déu, en el qual Francesc Vidal realitza una síntesi dels espais físics i espirituals on la música es manifesta per fer palès el fet religiós. Segons destaca el seu autor, “des de les èpoques del passat i de les múltiples sensibilitats del nostre present la música es perpetua en pràctiques i rituals litúrgics per celebrar Déu”. En definitiva, el llibre tracta “de com la creació artística ha esdevingut un àmbit de sensibilitat espiritual a través del cant i de la «música pura»”.

La presentació va comptar amb les intervencions de Sebastià Adrover (investigador), Jaime Vázquez (professor del CESAG) i el violoncel·lista Esteban Belinchó, qui va concloure la vetllada amb la interpretació de diverses peces musicals.

L’edifici emblemàtic de la Misericòrdia a Palma va ser el lloc de trobada, el dimarts 7 de febrer, per a la presentació de De la beneficència a la justícia social. L’acció social catòlica a Mallorca (segles XX-XXI) de Joan Josep Matas. Com diu el seu propi autor, “és un llibre de fets, un assaig històric sobre les aportacions socials de l’Església en els darrers cent anys. No debades, l’acció social és un dels eixos vertebradors de la seva existència i, sobretot, de la seva raó de ser”.

La presentació va comptar amb la intervenció del Dr. Pere Fullana, com a expert en la història social de l’Església del segle XIX, i del Dr. Lluís Ballester, educador i treballador social, professor de la UIB i un dels grans investigadors d’aquesta temàtica.

Campanyes